Showing posts from October, 2018
Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risâlatul Mu‘âwanah wal Mudzâharah wal Muwâzarah, halaman 141. Menjelask...

Islam Melarang Mengutuk / Mendoakan Jelek Terhadap Orang Mu'min

Orang mu'min yang mengenal Allah dan mengharapkan kebahagian di kampung akhirat, tidak halal menghina orang lain atau menjadikan seseora...

Larangan Menghina Orang Lain Dalam Islam

Berniaga/memberi sesuatu yang bisa membawa manusia bermaksiat atau bisa dimanfaatkan untuk bermaksiat, maka menjual dan memanfaatkannya adal...

Menjual perkara haram hukumnya haram

Berikut HASIL BAHTSUL MASA-IL KUBRO PP. FADLLUL WAHID KE 10, dalam rangka Haul KH. Abdul Wahid Zuhdi Yang Ke -10, Dan IBu Nyai Hj. Badrotul ...

Bagaimana Hukumnya Membawa Al-quran Atau Kitab di dalam Bagasi Motor ?