Halaman

    Social Items

Pembahasan tentang agama dan apa saja yang terkandung di dalamnya

Assalamualaikum ... sahabat,,,

Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama islam dan apa-apa yang ada dalam agama, ketahuilah sahabat Allah Ta’ala berfirman ;

ان الدين عند الله الاسلام ، وقال ايضا خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama islam dan diciptakannya jin dan manusia hikmahnya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Swt.

Jadi sahabat banyaknya agama didunia ini hanya islamlah yang paling diridhoi , maka dari itu besyukurlah atas ni’mat islam wal iman yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dan yang dinamakan agama, ialah; peraturan Allah yang di simpan kepada orang yang berakal sempura atas kemauannya sendiri. Maksudnya agama itu adalah peraturan Allah yang hanya orang berakal sempurnalah yang akan melakukannya dengan kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari orang lain. Alhasil seorang yang tidak beragama islam masih belum sempurna pemikirannya, dikarenakan masih dalam keadaan bodoh yang menuhankan selain Allah, yang tidak memakai akalnya untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah Swt. kita beragama islam itu tidak ada maksud lain, kecuali hanya ingin selamat didunia dan diakherat .

Sahabat semua bangunan itu mepunyai tiang penyangga supaya tidak roboh, begitu juga dalam agama terdapat tiang penyangga yang dimaksud adalah rukun agama, rukun agama ada 3 (tiga).

1. Islam
2. Iman
3. Ihsan

Pertama ,Yang dinamakan islam ialah; Pasrahnya diri kepada hukum/ketantuan Allah Swt, dan rukun islam itu ada 5 (lima);

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Melaksanakan solat lima waktu
3. Membayar zakat nisbat kepada orang sudah nisob
4. Menjalankan puasa bulan romadhon
5. Pegi menunaikan haji kepada orang yang mampu dijalannya.

Kedua, yang dinamakan iman ialah; membenarkan dengan hati adanya Allah Swt, dan kepada perkara yang dibawa oleh nabi muhammad Saw dengan tanpa difkirkan dahulu. Dan adapun rukun iman berjumlah 6 (enam);

1. Iman kepada Allah Swt
2. Iman kepada para malaikatnya Allah Swt
3. Iman kepada kitab Allah Swt
4. Iman kepada para utusannya Allah Swt
5. Iman kepada hari akhir
6. Iman kepada qodo’ dan qpdarnya Allah Swt

Dan yang ketiga ialah; ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ilmu akhlak yang menerangkan tentang sifat-sifat manusia, dan tatacara saling menghormati sesama manusia, dan akhlak kita kepada Allah Swt, bidang ilmunya adalah tasawuf.

jadi sahabat apa-apa yang di atas tadi semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan sesempurna mungkin. hanya itu yang saya buat dikesempatan kali ini, semoga artikel ini memberikan mamfaat kepada kita semua, dan bisa menjalankannya. Amin...
   
Baca Juga
Load Comments