Halaman

    Social Items

TAJWID : IDGHOM MITSLAIN KABIRAIN

‎- المتماثلان:
تعريفهما: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً وصفة.
مثالهما: الباءان من " اضْرِب بِّعَصَاكَ" ، والدّالان من " وَقَد دَّخَلُواْ" حكمهما: الإدغام إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، ويسمى: (الإدغامَ الصغيرَ).
ويمتنع إدغام المتماثلين في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحرف الأول حرف مد، وهنا يكون حكمه الإظهار، مثل قوله تعالى: " قَالُواْ وَهُمْ" ، وقوله: " فِي يَوْمٍ" .
ب- إذا تحرك الحرفان الأول والثاني، ويكون حكمه الإظهار أيضاً عند الإمام حفص، مثل قوله تعالى: " " لرَّحِيمِ مَلِكِ" ، ويسمّى: (المتماثلانِ الكبيرَ).
ج- إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني فيكون حكمه الإظهار أيضاً مثل: " تَتْرَا" ، " نَنسَخْ" .

Huruf yang sama keduanya. Definisinya asalah setiap huruf yang sama dan sejenis dalam makhraj (tempat keluarnya huruf hijaaiyyah) dan sifatnya.
Contoh kedua huruf BA’ yang terdapat pada lafadz
اضْرِب بِّعَصَاكَ
dan kedua huruf DAAL yang terdapat pada lafadz
وَقَد دَّخَلُواْ.
Hukum membacanya wajib dibaca idghom (dalam dua contoh diatas tidak dibaca qalqalah) bila kedua huruf yang sama tersebut huruf yang pertama sukun sedang huruf yang kedua hidup dan inilah yang dinamakan dengan idghom shogiirain.
Dan tidak boleh membaca idghom huruf yang sama keduanya dalam beberapa tempat :
1. Bila huruf yang pertama berupa huruf mad (waw atau ya’) contoh :
" قَالُواْ وَهُمْ", dan " فِي يَوْمٍ"
cara membacanya tidak boleh mengidghomkan waw atau ya’ yang pertama pada ya’ yang kedua tapi harus dibaca idhar.

2. Bila kedua huruf yang sama diatas sama-sama menyandang harakat, dan menurut Imam Hafsh cara membacanya juga wajib idhar (tidak diidghomkan) contoh kedua huruf mim pada surat
alfatihah ayat 3-4
“الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ”
dan inilah yang dinamakan dengan “idghom mitslain kabiirain”

3. Bila yang pertama berharakat dan yang kedua mati, juga dibaca idhar contoh :
" تَتْرَا" dan نَنسَخْ"
Fathurrobbil bariyyah Syarh al-Muqaddimah hal. 23
Kembali pada pertanyaan : apa yang dimaksud idgham mislain kabir dalam ilmu tajwid ???

Ialah apabila ada dua huruf yang bertemu sama dalam segi makhraj dan sifatnya namun keduanya berharakat contoh :

alfatihah ayat 3-4
“الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ”
Mengenai cara bacanya menurut Imam Hafsh tidak dibaca idghom tapi tetap dbaca idhar (satu-satu dibaca nyata).

Kaka Atsaury : Lalu di Al baqaraah 190.
Pada lafadz "khaytsu tsaqiftumuu hum" yang terkena hukum idgham mislain kabir.
Sebaiknya dibaca gmana yai ??

Masaji Antoro: HaiTSU TSAqiftumuuhum... Tsa' dan tsa'nya... hehehe
Kan ada dua huruf yang sma TSA dan TSA yang keduanya berharakat karenanya dinamakan MITSLAIN KABIIRAIN

Kaka Atsaury: Saya Prnah dnger pas sema'an qur'an oleh al hafidz gt dh...beliau membacanya
"khaitsaqiftumuuhum" karena sudah dihukumi idgham mislain kabir, jadi "tsu" nya hilang.
Tapi saya masih belum begitu faham
Kalau dibaca idghom , ARRAHIIMMAALIKI YAWMIDDIIN , mim ditasydiid setelah mim yang pertama dimatikan untuk persaratan idghom.
Kalau dibaca idhar , ARRAHIIMI MAALIKI YAWMIDDIIN , Kedua huruf mim dibaca jelas
Kalau dibaca idghom , HAITSTSAQIFTUMUUHUM , Tsa' ditasydiid setelah tsa' yang pertama dimatikan untuk persaratan idghom.
Kalau dibaca idhar , HAITSU TSAQIFTUMUUHU ,; Kedua huruf tsa' dibaca jelas...
   
Baca Juga
Load Comments