Halaman

    Social Items

Belajar Hadits Melalui Cara Elektronik

Pembelajaran hadith dengan serta-merta melalui cara elektronik adalah mudah. Masa yang canggih, semua maklumat mudah dicari dan belajar.

Begitu juga tentang bahan-bahan agama, khusus untuk kajian agama -memang sangatlah diperlukan- ada satu perlakuan khusus dan adab dalam mempelajarinya terutama yang berkaitan dengan nash-nash sumber hukum Islam mutlak seperti ayat Al-quran dan al-hadis.

Dalam mengkaji hadith, terdapat beberapa istilah dan syarat yang menganggap satu peraturan Syariah yang mungkin agak 'melampau' bagi kebanyakan umat Islam. Salah satu peraturannya yang syar'iyyah yang saya ingin sentuh ialah:

الحديث مضلة إلا للفقهاء

Al-Hadis itu menyesatkan, kecuali bagi fuqaha / ulama '(Imam Syufyan bin Uyainah, guru Imam As-Syafie).

Tujuan 'mengelirukan' di sini ialah kekurangan pemahaman atau bahkan salah faham tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW secara lisan-walallahu alaihi wassalam.Kerana dalam mendalami hadith, seseorang sekurang-kurangnya sudah memahami ayat al-quran, ulumul hadis (mustolahat hadis), asbabul-wurud al-hadis, paham fiqh asas, dan ada guru yang membimbing. Guru yang membimbing pun benar-benar orang yang boleh dipertanggungjawabkan keilmuannya haditsnya, berakhlak mulia, bertaqwa, wara ', dan benar-benar tsiqah (dipercayai).Sudah menjadi ketetapan Allah ta'ala, bahawasanya ilmu agamanya akan dijaga oleh orang-orang yang diberi kefahaman agama yang lebih, maka tugas kita sebagai 'santri' selayaknya bertanya dan bertanya kepada orang yang lebih tahu, dalam hal ini para ulama '. Seperti dalam Al-Quran, Allah menasihati kita:


فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون


"Kamu harus bertanya kepada mereka yang tahu jika kamu tidak tahu" (Surat an-Nahl 16:43).Ketika orang awam membaca suatu hadis -bahkan yang berderajat shahih sekali pun- kerana ia tidak pernah belajar 'syarah' dan ulumul hadis dari guru yang bersanad, maka sangat dikhawatirkan ia akan dengan mudah menginstinbath undang-undang dari teks hadis sesuai pemikirannya sendiri.Hal inilah yang dikhuatiri oleh para ulama, kerana suatu hadis kadang-kadang sudah ter-mansukh (terhapus dengan hadis yang lain yang menjadi nashikh-nya), atau hadits tersebut bersifat umum ( 'am / general) yang perlu di-takhshis (dirinci) keterangannya lebih diteruskan oleh hadith lain, atau kadang kala dithir hadith (leterlijk) seakan bertentangan dengan hadith lain, tetapi tidak demikian; atau didapati hadis dho'if -kerana ketidaktahuannya- sehingga ia serta-merta meninggalkannya, padahal hadis dhaif tersebut masih boleh diangkat darjatnya dengan beberapa syarat, atau hadith dhaif tersebut masih boleh dimanfaatkan sebagai Fadha-il amal.Akibat tidak mempunyai adab ini dalam mempelajari hadis, akhir-akhir ini muncul orang-orang akhir zaman yang suka menyalahkan pendapat ulama besar seperti pendapat para imam besar yang berkaliber Imam As-Syafie atau Imam Al-Ghazali, bahkan kitab hadis sahih para mualif kutubus -sittah, dikritik dan didho'ifkan. Kumpulan 'keliru' ini mudah disalahkan dan menyalahkan orang Islam yang berbeza dengannya. Naudzubillah minhum.Oleh itu, ana-sebagai santri ikut ambil bahagian dan menasihatkan bahawa 'pencinta hadits' di mana pun ia menjadi lebih komprehensif dalam mengkaji hadits. Jauh dekat dengan para ulama dalam memahami hadith tersebut, janganlah melulu dalam memutuskan sesuatu dalam shari'a agama mulia ini.Intinya jangan hanya membaca hadis melalui sarana-sarana instans -seperti software, buku terjemahan, e-book dsb- tanpa bimbingan guru yang kompeten, serta usahakan tetap dalam adab ketika membuka fail-fail hadis. Saya tidak mengatakan bahawa semua alat segera ini sama sekali tidak berguna, tetapi setiap kes segera mempunyai kesan negatif jika tidak bijak dan berhati-hati menggunakannya. Awak tahu a'lam.
   
Baca Juga
Load Comments